Avantazhet e Burimeve te Riperteritshme

Energjia e ripërtëritshme është çdo formë e energjisë në dispozicion në mjedisin natyror dhe mund të rimbushet në mënyrë të përsëritur. Ne kete artikull do mundohemi te permbledhim te gjitha avantazhet e burimeve te riperteritshme dhe te gjitha llojet e burimeve të ripërtëritshme të energjisë.

Për shembull, energjia diellore është e disponueshme në mënyrë të natyrshme dhe nuk mund ta mbarojmë duke e konsumuar atë.

Përkundrazi, ndërsa djegim lëndë djegëse fosile si naftë dhe qymyr, burimet e tyre pakësohen vazhdimisht. Shkencëtarët kanë llogaritur se burimet e mbetura të naftës mund të zgjasin rreth 190 vjet. Ky vlerësim është deri në 230 vjet për burimet e gazit natyror.

Për fat të keq, energjia e ripërtëritëshme po furnizon më pak se 16% të energjisë totale që po konsumojmë aktualisht në botë. Megjithatë, kjo pjesë është vazhdimisht në rritje, veçanërisht në vendet e përparuara që kanë politika mbështetëse. Për shembull, Mbretëria e Bashkuar ka planifikuar të rrisë kapacitetin e saj të ripërtëritshëm nga 47.16 GW në 2019 në 86.21 GW deri në vitin 2026.

Avantazhet e burimeve të ripërtëritshme

Së pari, është mirë të shohim avantazhet e përdorimit të burimeve të ripërtëritshme të energjisë në vend që të djegim lëndë djegëse fosile. Këtu janë disa përfitime të rëndësishme të përdorimit të energjisë së ripërtëritshme:

Burimet e energjisë së ripërtëritshme nuk do të shterojnë

Siç vjen nga emri, një burim i energjisë së ripërtëritëshme është i qëndrueshëm, që do të thotë se ai nuk do të mbarojë së shpejti. Për shembull, dielli pritet të ndriçojë çdo mëngjes për të paktën 4,5 – 5,5 miliardë vjet që do të vijnë, kështu që mund ta konsiderojmë atë një burim të ripërtëritshëm energjie. Ky mund të jetë ndryshimi më i rëndësishëm midis lëndëve djegëse të ripërtëritshme dhe fosileve.

Energjia e ripërtëritshme është e besueshme

Pavarësisht nga lëndët djegëse fosile që janë gjithmonë subjekt i mosmarrëveshjeve dhe luftërave midis vendeve, ne mund të fitojmë lehtësisht dhe në mënyrë paqësore kontrollin e burimeve të ripërtëritshme të energjisë.
Me fjalë të tjera, ligjet e tregtisë, paqëndrueshmëria politike, pretendimet territoriale dhe trazirat e tregjeve nuk mund të ndikojnë në përdorimin e burimeve të energjisë së ripërtëritëshme.

Edhe pse burimet e energjisë së ripërtëritshme nuk janë të shpërndara në mënyrë të barabartë, me një rrjet të zgjuar dhe të përhapur të energjisë, është e mundur për t’i përdorur ato si mjete të besueshme për furnizimin e energjisë.

Energjia e ripërtëritshme është miqësore për mjedisin

Burimet e energjisë së ripërtëritshme janë mënyra natyrore të prodhimit të energjisë, dhe për këtë arsye, mund të konsiderohen të pastra. Edhe pse teknologjitë e energjisë së ripërtëritshme mund të shkaktojnë disa emetime, në përgjithësi, minimumi i karbonit dhe GHG do të emetohen në mjedis kur t’i përdorin ato.

Kur i krahason me lëndët djegëse fosile, ndryshimi është shume i madh. Prandaj, çështjet katastrofike mjedisore si ngrohja globale, ndryshimi i klimës dhe cilësia e ulët e ajrit mund të hiqen nëse shkojmë për energji të ripërtëritshme.

Energjia e ripërtëritshme mund të rrisë shëndetin publik

Duke reduktuar emetimet e serës dhe substancave të tjera ndotëse, do të kemi ajër dhe tokë më të shëndetshme. Kjo patjetër do të përmirësojë shëndetin publik, dhe më pas, njerëzit do të kenë jetë më të lumtur. Përveç kësaj, të pasurit një popullsi më të shëndetshme do të shkaktojë një zvogëlim të ndjeshëm të buxhetit shëndetësor që njerëzit dhe qeveritë duhet të lënë mënjanë çdo vit.

Shkencëtarët janë përpjekur të përmirësojnë teknologjitë e karburantit fosil për t’i bërë ato më pak ndotëse pa pakësuar efektshmërinë. Megjithatë, teknologjitë e energjisë së ripërtëritshme janë ende shumë më të shëndetshme se teknologjitë tradicionale.

Teknologjitë e ripërtëritshme krijojnë shumë vende pune

Përveç ndikimit mjedisor të përdorimit të teknologjive të ripërtëritshme, ato mund të kenë një ndikim të dobishëm në ekonomi. Kjo është veçanërisht e rëndësishme në disa rajone të paprivilegjuara. Në fakt, ky është një treg i ri dhe i qëndrueshëm pune që ka dalë kohët e fundit dhe mund të fuqizojnë njerëzit në zonat e varfra.

Me një përpjekje të përbashkët dhe investime të matura, punët e ripërtëritëshme mund të reduktojnë varfërinë anembanë globit. Gjithashtu, ajo mund të parandalojë njerëzit nga emigrimi nga fshatrat në zonat urbane. Qeveritë mund t’u ofrojnë atyre një pjesë të drejtë për prodhimin e elektricitetit të ripërtëritshëm në fermat e tyre. Në vendet e përparuara të tilla si Mbretëria e Bashkuar, punë të shumta të ripërtëritshme janë krijuar tashmë pas granteve qeveritare.

Teknologjitë e ripërtëritshme kërkojnë më pak kosto mirëmbajtjeje

Nëse sheh teknologjitë e energjisë së ripërtëritshme dhe i krahason me centralet e karburanteve fosile, sheh më pak pjesë lëvizëse ose djegëse. Megjithëse mund të shihni turbina në fermat e erës apo hidrocentralet, sistemet e energjisë diellore nuk kanë nevojë për pjesë rrotulluese. Kjo i bën teknologjitë e energjisë së ripërtëritshme më të qëndrueshme, prandaj do të harxhoni më pak para për mirëmbajtjen dhe riparimin. Në tërësi, kostoja operacionale e stacioneve të energjisë së ripërtëritëshme është në mënyrë të konsiderueshme më e ulët se ajo që shohim në stacionet tradicionale të energjisë.

Energjia e ripërtëritshme mund të zvogëlojë trazirat në çmimet e energjisë

Nëse zakonisht i ndiqni lajmet, duhet të keni dëgjuar për të përnatshmet e të ultat në çmimet e naftës. Energjia e ripërtëritshme mund të ndihmojë shumë në këtë aspekt dhe të zvogëlojë këto trazira dhe ta bëjë tregun global të energjisë më të qëndrueshëm. Sepse përdorimi i energjisë së ripërtëritshme kërkon vetëm një investim fillestar, dhe nuk keni nevojë për karburante.

Përkundrazi, përdorimi i teknologjive tradicionale kërkon një buxhet të rëndësishëm për çmimet e karburanteve fosile, i cili është subjekt i inflacionit gjithnjë ekzistues. Kur vendet të zvogëlojnë mbështetjen e tyre në karburantet fosile, çmimet në këtë treg do të ndryshojnë më lehtë.

Energjia e ripërtëritshme mund të rrisë pavarësinë ekonomike të vendeve

Me një rrjet të shpërndarë të teknologjive të energjisë së ripërtëritshme, vendet pa burime fosile të karburantit mund të reduktojnë varësinë e tyre të energjisë. Në fakt, njerëzit lokalë mund të prodhojnë elektricitet duke përdorur teknologjitë e ripërtëritëshme dhe të ndihmojnë qeveritë të reduktojnë importet e naftës. Kjo do të ulë rrezikun e krizës energjitike dhe ka një ndikim të dobishëm në zhvillimin e qëndrueshëm të vendeve.

Mbetjet mund të përdoren në Teknologjitë e Ripërtëritshme

Vendet e hedhjes së mbeturinave janë midis krizave të mëdha në botë. Është mirë të dimë se disa lloj teknologjish të energjisë së ripërtëritshme mund të përdorin mbetje dhe të reduktojnë sasinë dhe materialet e mbeturinave që janë grumbulluar në landfille.

Energjia e biomasës, për shembull kazanët e biomasës, ka këtë aspekt të dobishëm që mund të konsumojë produkte organike të përdorura si karburant. Kjo është një mënyrë premtuese që na lejon të vrasim dy zogj me një gur të vetëm. Së
pari, pakësimi i madhësisë së vendeve të hedhjes së mbeturinave dhe së dyti, duke prodhuar energji pa paguar karburantet fosile.

Disavantazhet e burimeve të ripërtëritshme

Tani, është koha të shohim disa disa disavantazhe të energjisë së ripërtëritshme që e bëjnë përdorimin e tyre të vështirë.

Energjia e ripërtëritshme nuk është në dispozicion gjatë gjithë kohës

Burimet e energjisë së ripërtëritshme janë forca natyrore që janë të varura fort nga gjendja e motit. Prandaj, kur të keni kushte të këqija të motit, teknologjitë e energjisë së ripërtëritshme si qelizat diellore do të jenë më pak të përdorshme.

Për shembull, kur bie shi, panelet tuaja PV nuk mund të gjenerojnë elektricitet, dhe si rezultat, ju duhet të ktheheni në burimet tradicionale të energjisë. Mund ta konsiderojmë këtë pasiguri si pengesën më të rëndësishme për t’u mbështetur në teknologjitë e ripërtëritëshme.

Efektshmëria e teknologjive të ripërtëritshme është e ulët

Çdo lloj energjie kërkon një teknologji specifike në mënyrë që ne të mund ta shndërrojmë atë në elektricitet. Efikasiteti i pajisjeve të konvertimit të energjisë është me rëndësi të madhe kur vjen puna te përparësia e burimeve të energjisë. Për fat të keq, efikasiteti i teknologjive të ripërtëritshme nuk është aq i lartë krahasuar me pajisjet tradicionale të konvertimit të energjisë.

Për shembull, efikasiteti i panelit diellor, që janë në dispozicion në treg, është midis 15% dhe 20%. Nga ana tjetër, teknologjitë tradicionale që përdorin qymyrin ose gazin natyror mund të arrijnë përkatësisht nivele të efektshmërisë deri në 40% dhe 60%.

Kostoja fillestare e energjisë së ripërtëritshme është e lartë

Duke marrë parasysh sasinë e energjisë që mund të marrim nga teknologjitë e ripërtëritshme, kostoja fillestare e tyre është e lartë dhe ndonjëherë e papërballueshme. Në fakt, proceset e prodhimit dhe instalimit të pajisjeve të energjisë së ripërtëritshme si panelet PV janë relativisht të shtrenjta. Kjo është arsyeja pse qeveritë po lënë mënjanë buxhete të konsiderueshme, të tilla si dhurimet e paneleve diellore për të ndihmuar rritjen e këtyre teknologjive.

Vendet e energjisë së ripërtëritshme kërkojnë shumë hapësirë

Për të shfrytëzuar energjitë e natyrës, na duhet shumë hapësirë. Kjo do të shkaktojë shumë probleme për vendet e energjisë së ripërtëritëshme. Në krahasim me stacionet tradicionale të energjisë, ne duhet të përdorim më shumë tokë për ngritjen e fermave të energjisë së ripërtëritëshme.

Pajisjet e energjisë së ripërtëritshme kanë nevojë për riciklim

Prodhimi i energjisë elektrike nga burimet e ripërtëritshme të energjisë prodhon nivel më të ulët të ndotjes. Por pajisjet e ripërtëritshme janë subjekt i disa shqetësimeve sepse prodhimi i tyre dhe gjithashtu procesi i eliminimit të tyre mund të lëshojnë ndotje.

Për shembull, pas pak kohësh qelizat diellore nuk do të arrijnë të dalin mirë, prandaj duhet t’i flakim tej. Por këto pajisje mund të jenë helmuese dhe si rezultat, duhet të mendojmë për një proces riciklimi për to.

7 Llojet e burimeve të ripërtëritshme të energjisë

Për fat të mirë, energjia e ripërtëritshme është në dispozicion në forma të ndryshme në varësi të vendndodhjes dhe sezonit. Për shembull, disa zona kanë erëra të forta, por drita e diellit nuk mjafton për shkak të motit me re.

Pasja e një rrjeti të shpërndarë nga forma të ndryshme të energjisë mund të sigurojë që ne kemi energji të qëndrueshme dhe të pastër. Këtu janë 7 lloje të burimeve alternative të energjisë në dispozicion:

Energjia diellore

I vetmi lloj energjie e ripërtëritshme që mund të shfrytëzosh me lehtësi në shtëpinë tënde është energjia diellore. Ju vetëm duhet të blini ose ngrohës të ujit diellor ose panele diellore për të përdorur energjinë diellore dhe për të reduktuar faturat tuaja të energjisë. Ka lloje të ndryshme të paneleve PV dhe ju mund të zgjidhni më të mirën për shtëpinë tuaj sipas çmimit, efikasitetit, dhe disa kritereve të tjera.

Energjia e erës

Për të përdorur erërat e forta, duhet të ndërtojmë turbina të mëdha në zonat me erë. Fermat e erës mund të ndihmojnë zonat rurale dhe të largëta të kenë elektricitet të gjelbër. Për shembull, era në det dhe në breg në Mbretërinë e Bashkuar po gjeneron rreth 24.2% të elektricitetit.

Hidroelektrike

Energjia hidroelektrike është disi e ngjashme me teknologjinë e energjisë së erës përveç lëngut të punës, i cili është uji në vend të ajrit. Ndërtimi i digave të mëdha dhe përdorimi i turbinave mund të jetë i shtrenjtë, por do të prodhojë një sasi të madhe elektriciteti.

Energjia gjeotermike

Energjia gjeotermike është një tjetër energji e pastër dhe e ripërtëritshme që mund të konsiderohet si një burim i qëndrueshëm i energjisë. Është nxehtësia brenda planetit tokë që mund të shfrytëzohet në disa zona.

Biomasë

Energjia e biomasës është nxehtësia që mund të nxjerrim nga mbeturinat organike duke i djegur ato. Konsiderohet si një burim i energjisë së ripërtëritshme sepse ne gjithmonë rigjenerojmë materialet organike, kryesisht bimët.

Energjia e baticës

Energjia baticë, e njohur gjithashtu si energjia oqeanike, është energjia hidroenergjitike që mund të marrim nga baticat. Kjo energji ndonjëherë zgjidhet nën kategorinë e hidroenergjisë, jo në një të veçantë.

Hidrogjeni

Hidrogjeni është elementi më i bollshëm në planetin tonë, dy të tretat e të cilit në formën e ujit. Nëse mund ta ndajmë këtë element, mund të përdoret si karburant zero-karboni.

Pse është e rëndësishme energjia e ripërtëritshme?

Tani po përballemi me valë të paparë nxehtësie, ajër të ndotur dhe probleme të pabesueshme shëndetësore të shkaktuara nga karburantet fosile. Përveç kësaj çështjeje, karburantet fosile po mbarojnë nëse vazhdojmë t’i djegim ato në mënyrë të pakontrolluar.

Burimet e energjisë së ripërtëritshme janë shansi ynë më i mirë për të ndaluar prirjen aktuale dhe për ta bërë botën një vend më të mirë për të jetuar. Prandaj, qeveritë po mendojnë të përdorin burimet e ripërtëritshme të energjisë për të prodhuar energji elektrike. Si rezultat, ka një përdorim në rritje të energjisë së ripërtëritshme për prodhimin e elektricitetit në të gjitha vendet.

Për shembull, pjesa e energjisë së ripërtëritshme në prodhimin global të energjisë elektrike u rrit në 29% në vitin 2020. Ky është një sukses krahasuar me një pjesë prej 27% në prodhimin e energjisë elektrike në 2019.

Disa vende të përparuara si Mbretëria e Bashkuar kanë synuar për 100% qytete të ripërtëritshme deri në vitin 2050. Aktualisht, rreth 43% e elektricitetit të MB prodhohet nga të ripërtëritëshmet. Pavarësisht nga shumë pengesa në rrugën drejt 100% të energjisë së ripërtëritëshme, ka avantazhe premtuese për përdorimin e teknologjive të ripërtëritëshme.

Në përgjithësi, avantazhet e përdorimit të burimeve të ripërtëritshme të energjisë i tejkalojnë disavantazhet. Ndonse kostoja fillestare e krijimit të një rrjeti teknologjish të ripërtëritëshme mund të jetë më e lartë, me kalimin e kohës, shpenzimet do të kompensohen. Duke marrë parasysh ndikimet laterale të përdorimit të energjisë së ripërtëritshme, vonimi i procesit të zhvendosjes drejt 100% të ripërtëritshme nuk është një kurs i mençur veprimi.