Cfare Eshte Interneti? Struktura, Perdorimi dhe Rreziqet e Internetit

Sipas statistikave Kosova eshte vendi i vetem jashte vendeve perendimore ne europe qe perdor internetin me shume se ato vende. Sot do te mesojme se cfare eshte interneti, cila eshte struktura e internetit, perdorimi i internetit dhe rreziqet e internetit.

Cfare eshte interneti?

Interneti, nganjëherë i quajtur thjesht “Rrjeti”, është një sistem mbarëbotëror i rrjeteve kompjuterike pra një rrjet rrjetesh në të cilin përdoruesit e çdo kompjuteri munden, nëse kanë leje, të marrin informacion nga çdo kompjuter tjetër (dhe ndonjëherë të flasin drejtpërdrejt me përdoruesit në kompjuterë të tjerë). Ai u konceptua nga Agjencia e Projekteve të Kërkimit të Avancuar (ARPA) të qeverisë së SHBA-së në vitin 1969 dhe u njoh për herë të parë si ARPANET.

Qëllimi fillestar ishte krijimi i një rrjeti që do t’i lejonte përdoruesit e një kompjuteri kërkimor në një universitet të “bisedonin” me kompjuterët kërkimorë në universitete të tjera. Një përfitim anësor i dizajnit të ARPANet ishte se, për shkak se mesazhet mund të drejtoheshin ose ridrejtoheshin në më shumë se një drejtim, rrjeti mund të vazhdonte të funksiononte edhe nëse pjesë të tij do të shkatërroheshin në rast të një sulmi ushtarak ose fatkeqësie tjetër.

Sot, Interneti është një strukturë publike, bashkëpunuese dhe e vetë-qëndrueshme e aksesueshme për qindra miliona njerëz në mbarë botën. Përdoret nga shumë njerëz si burimi kryesor i konsumit të informacionit dhe nxiti krijimin dhe rritjen e ekosistemit të tij social përmes mediave sociale dhe shkëmbimit të përmbajtjes. Për më tepër, tregtia elektronike, ose blerja në internet, është bërë një nga përdorimet më të mëdha të internetit.

Komunikimet përmes internetit u përmirësuan shumë në vitin 1989 kur u krijua protokolli i transferimit të hipertekstit (HTTP), duke u dhënë platformave të ndryshme kompjuterike mundësinë për t’u lidhur me të njëjtat faqe interneti. Në vitin 1993, u krijua shfletuesi i internetit Mosaic.

Interneti ka vazhduar të rritet dhe të zhvillohet gjatë viteve të ekzistencës së tij. IPv6, për shembull, u krijua për të parashikuar një zgjerim të madh në të ardhmen në numrin e adresave IP të disponueshme. Në një zhvillim të lidhur, IoT është mjedisi në zhvillim në të cilin pothuajse çdo entitet ose objekt mund të pajiset me një identifikues unik (UID) dhe aftësinë për të transferuar të dhëna automatikisht përmes Internetit.

Ju perdorni internetit qdo dite ne kompjuteret apo telefonet tuaj por a e dini ju vertet se cfare eshte interneti? Interneti është një sistem rrjeti i lidhur globalisht që lehtëson komunikimin në mbarë botën dhe aksesin në burimet e të dhënave përmes një koleksioni të gjerë rrjetesh private, publike, biznesi, akademike dhe qeveritare. Ai drejtohet nga agjenci si Autoriteti i Numrave të Caktuar në Internet (ose IANA) që krijojnë protokolle universale.

Termat internet dhe World Wide Web shpesh përdoren në mënyrë të ndërsjellë, por ato nuk janë saktësisht e njëjta gjë; interneti i referohet sistemit global të komunikimit, duke përfshirë harduerin dhe infrastrukturën, ndërsa ueb-i është një nga shërbimet që komunikohen përmes internetit.

Struktura e internetit

struktura e internetit

Struktura e Internetit ndahet ne Adresen e Internetit dhe Paketat e Protokollit.

Adresa e Internetit

Kompjuterët e lidhur në internet do të thotë që sistemet janë të lidhura me rrjetin mbarëbotëror të kompjuterëve. Prandaj, çdo makinë/pajisje ka adresën e saj unike. Adresat e internetit janë në formën “kkk.kkk.kkk.kkk”, ku çdo “kkk” varion nga 0-256. Kjo strukturë e adresës së internetit njihet si adresë IP (Internet Protocol). Të dy sistemet kanë adresa IP unike. Sidoqoftë, interneti është një objekt unik midis të dy sistemeve.

Nëse një klient lidh kompjuterin me internetin duke përdorur Ofruesin e Shërbimit të Internetit (ISP), sistemit të klientit i ndahet një adresë e përkohshme protokolli interneti derisa klienti i sesionit të funksionojë. Megjithatë, nëse dikush bëhet pjesë e internetit duke përdorur një rrjet lokal (LAN), klienti ka të ngjarë të caktohet në një protokoll të përhershëm interneti. Në momentin e lidhjes, sistemi do të ketë një adresë unike protokolli interneti. Një program i dobishëm quhet “Ping” për të siguruar lidhjen e internetit në sistem; kjo dispozitë është e disponueshme në të gjitha sistemet operative të Microsoft Windows dhe ndonjëherë në një aromë të Unix OS.

Paketat e Protokollit

Pasi pajisja është e lidhur me internetin ajo ruan një adresë unike. Cila është procedura për të komunikuar pajisjen me sistemin në një skaj tjetër? Për hir të të kuptuarit, ne po shqyrtojmë një shembull. Siç kemi diskutuar, një sistem ruan një adresë IP, d.m.th., 173.196.95.98, dhe sistemi i dytë përmban një adresë IP, d.m.th., 162.194.60.98. Supozoni se dëshironi të dërgoni një mesazh “Përshëndetje Mik” në një kompjuter tjetër përmes kompjuteri tuaj.

Mjeti i komunikimit do të jetë teli që lidh “kompjuterin tuaj” me internetin. Supozoni se jeni duke përdorur pajisje ISP, atëherë mesazhi do të komunikohet përmes linjës telefonike të ISP-së. Në një rast të tillë, mesazhi i parë do të kodohet në formë dixhitale. Të gjitha karakteret alfanumerike do të shndërrohen në një sinjal elektronik. Sinjali elektronik do të dorëzohet në kompjuterin tjetër dhe më pas do të deshifrohet përsëri në formën origjinale siç është marrë në sistemin e dytë IP.

Konvergjenca e mesazheve nga forma alfanumerike në një sinjal dixhital dhe anasjelltas kryhet duke përdorur Protocol Stack që është pjesë e çdo sistemi operativ, p.sh. Windows, Unix, Android, etj. Stacki i protokollit i aplikuar në domenin e internetit njihet si TCP/IP, pasi është protokolli primar që përdoret për komunikim.

Shpjegimi se si kjo funksionon:

 1. Mesazhi që duhet të dërgohet shkruhet në një aplikacion në “Kompjuteri juaj”, ai fillon nga lart duke përdorur grumbullin e protokollit dhe lëviz poshtë.
 2. Nëse mesazhi është i madh, shtresa e stivës e ndan mesazhin në copa më të vogla në mënyrë që menaxhimi i të dhënave të mbetet i qëndrueshëm. Pjesët e të dhënave njihen si Paketa.
 3. Të dhënat nga shtresa e aplikacionit lëvizin drejt shtresës TCP/IP. Paketës së të dhënave i caktohet një numër porti. Në kompjuterë, lloje të ndryshme të aplikacioneve të mesazheve janë duke punuar në të njëjtën kohë. Prandaj, është thelbësore të dihet se cili aplikacion po dërgon mesazhin në mënyrë që të duhet të sinkronizohet në nivelin e pritjes (një kompjuter tjetër) me të njëjtin aplikacion. Prandaj, mesazhi do të dëgjohet në të njëjtën port.
 4. Pas përpunimit të nevojshëm në nivelin TCP, paketat lëvizin drejt shtresës IP. Shtresa IP siguron shtresën e destinacionit ku duhet të merret mesazhi. Në këtë nivel, paketat e mesazheve ruajnë numrin e portit si dhe adresën IP.
 5. Shtresa e harduerit është përgjegjëse për konvertimin e mesazheve alfa/numerike në një sinjal dixhital dhe dërgimin e mesazhit përmes rrugës së telefonit.
 6. Ofruesi i shërbimeve të internetit (ISP) është gjithashtu i bashkangjitur në internet, ku ruteri ISP shqyrton adresën e marrësit. Ndalesa tjetër e paketës është një ruter tjetër.
 7. Përfundimisht, paketat arrijnë në një kompjuter tjetër. Këtë herë paketat fillojnë nga fundi.
 8. Ndërsa paketat lëvizin lart, hiqen të dhënat e panevojshme të paketave që po ndihmonin për të arritur në destinacion; kjo përfshin adresën IP dhe numrin e portit.
 9. Me të arritur në majë të stivës, të gjitha paketat mblidhen përsëri për të formuar mesazhin origjinal të dërguar nga “Kompjuteri juaj”.

Qfare perfshihet tek struktura e internetit

Adresa e internetit:

 • Çdo makinë/pajisje ka adresën e vet ose unike.
 • Adresat e internetit janë në formën “kkk.kkk.kkk.kkk”, ku çdo “kkk” varion nga 0-256.
 • Struktura e adresës së internetit njihet si adresë IP (Internet Protocol).
 • Një program i dobishëm i quajtur “Ping” përdoret për të siguruar lidhjen me internetin.

Stoku dhe paketat e protokollit

 • Konvergjenca e mesazhit alfanumerik në formë dixhitale dhe përsëri nga forma dixhitale me ndihmën e mediumit të komunikimit ISP bëhet duke ofruar shtresa të ndryshme që përfshijnë shtresën e aplikacionit, shtresën TCP, shtresën IP dhe shtresën e harduerit.

Infrastruktura e kompletuar

 • Korniza e internetit përbëhet nga shumë rrjete të mëdha të ndërlidhura.
 • Rrjetet e mëdha i quajtëm Ofruesit e Shërbimeve të Rrjetit (NSP).
 • Secili prej PSK-ve duhet të lidhet me tre pika aksesi në rrjet (NAP).
 • Në trafikun e NAP-ve, paketat kanë dispozitë për të kërcyer nga një NSP në shtyllën kurrizore të një PSK tjetër.
 • Shkëmbimi i Zonës Metropolitane (MAE) janë gjithashtu të ndërlidhura duke përdorur PSK-të. MAE dhe PKV kanë të njëjtin funksionalitet; megjithatë, MAE janë në pronësi private.
 • NSP-të ofrojnë shërbime për rrjetet e tjera më të vogla që përfshijnë ISP-të.

Perdorimi i internetit

perdorimi i internetit

Përdorimi i internetit në jetën tonë të përditshme varet nga dëshirat dhe qëllimet. Aktivitetet në jetën tonë të përditshme vendosen pas përdorimit të internetit. Interneti ka rinovuar jetën tonë të përditshme. Ne shpenzojmë shumë kohë në Web.

Përdorimi pozitiv i internetit e bën jetën tonë të lehtë dhe të thjeshtë. Interneti na ofron të dhëna, informacione dhe njohuri të dobishme për zhvillimin personal, social dhe ekonomik dhe na takon ne që ta shfrytëzojmë kohën tonë në rrjetin botëror në një mënyrë produktive. Interneti është një revolucion në teknologjinë e informacionit.

Ndërsa ka përdorime të ndryshme të internetit, por ju mund ta përdorni internetin për të marrë një arsim në internet. Ju mund të përdorni internetin për të promovuar biznesin tuaj në internet.

Jeni të lirë të përdorni internetin. Interneti është një mjet magjik që do t’ju ndihmojë të bëheni të suksesshëm në karrierën dhe biznesin tuaj. Por vetëm përdorimi pozitiv dhe produktiv i internetit.

Rrjeti global i kompjuterëve ka ndryshuar jashtëzakonisht jetën tonë. Ne jemi të uritur për të përdorur internetin. Kjo është arsyeja pse më shumë se 40% e popullsisë së botës është e lidhur me internetin sipas internetlivestatus.com. Kjo është për shkak se ne jemi të lidhur me informacione të ndryshme dhe objekte të stilit të jetesës. Kjo është për shkak se një numër i madh njerëzish të rinj po lidhen me internetin përmes pajisjeve të tyre portative çdo ditë.

Ne e fillojmë ditën tonë pas njoftimeve dhe emaileve. Kjo do të thotë që sapo zgjohemi na vërshojnë informacione nga burime të ndryshme. Ndonjëherë është e vështirë për të dhënë përparësi dhe për të vendosur se cili informacion është i dobishëm dhe cili jo. Përdorimi pozitiv i internetit do të thotë që ne mund të vendosim se çfarë është e rëndësishme për ditën.

Në përgjithësi, interneti mund të përdoret për të komunikuar në distanca të mëdha ose të vogla, për të shkëmbyer informacion nga çdo vend në botë dhe për të aksesuar informacione ose përgjigje për pothuajse çdo pyetje në momente.

Disa shembuj specifikë se si përdoret interneti përfshijnë:

 • Media sociale dhe ndarja e përmbajtjes;
 • E-mail dhe forma të tjera të komunikimit, të tilla si Internet Relay Chat (IRC), telefonia në internet, mesazhet e çastit, video-konferencat
 • Edukimin dhe vetë-përmirësimin përmes aksesit në programet e diplomave online, kurset dhe seminaret dhe
 • Kërkimi për punë — si punëdhënësi ashtu edhe aplikanti përdorin internetin për të postuar pozicione të hapura, për të aplikuar për punë dhe për të rekrutuar individë që gjenden në faqet e rrjeteve sociale si LinkedIn.Grupe dhe forume diskutimi në internet
 • Takime online
 • Lojëra online
 • Hulumtimi
 • Leximi i gazetave dhe revistave elektronike
 • Pazar apo shit-blerje online.

Rreziqet e internetit

Rreziqet e internetit

Fëmijëve tuaj u pëlqen të kyqen në internet. Dhe pse jo? Interneti është i mbushur me ide, njerëz dhe përvoja. Por a e dini se cilat faqe vizitojnë fëmijët tuaj ose me kë flasin në internet? A jeni i sigurt se një shfletim në internet është i sigurt për ta?

Është e vështirë të imagjinohet se si ishte jeta përpara internetit, kur rrjeti juaj social përfshinte njerëz që në fakt do të kishit takuar personalisht dhe e vetmja postë që merrnit vinte nga transportuesi postar. Po, ueb-i e ka bërë më të lehtë se kurrë komunikimin, por me këtë lehtësi vijnë edhe kërcënimet e padëshiruara. Dhe fëmijët janë më të rrezikuarit. Ju nuk mund t’i kufizoni fëmijët tuaj nga përdorimi i internetit, sepse këto ditë është një pjesë e zhvillimit të tyre natyror. Si prindër, ajo që mund të bëni është të mësoni t’i bëni ata të sigurt.

A e dinit…?

1 nga 5 fëmijë është kërkuar seksualisht në internet;
1 nga 4 fëmijë i është dërguar një foto e njerëzve të zhveshur ose njerëzve që bëjnë seks në internet;
rreth gjysma e 1 përqind e të gjitha komunikimeve në internet janë pornografike;

Megjithëse ka rreziqe, interneti nuk duhet të jetë një vend i rrezikshëm për fëmijët. Mund të jetë një burim i shkëlqyeshëm për ndihmë për detyrat e shtëpisë, për të luajtur lojëra, për të shprehur kreativitetin ose për të vizituar faqet e fansave. Duke qenë të vetëdijshëm për kërcënimet e reja, prindërit duhet të mësojnë të gjitha rreziqet e përdorimit të internetit dhe më pas të marrin masat përkatëse për të shmangur ato rreziqe të internetit që u ndodhin fëmijëve tuaj. Këtu keni një përmbledhje të pesë rreziqeve kryesore me të cilat përballen fëmijët në internet dhe çfarë mund të bëni për t’i mbrojtur ata.

Top 1: Ngacmuesit kibernetikë

Në internet, ngacmimi kibernetik merr forma të ndryshme, thotë Netsmartz411.org, një burim në internet që edukon prindërit për sigurinë në internet. Ngacmimi kibernetik përfshin dërgimin e mesazheve me urrejtje apo edhe kërcënime me vdekje për fëmijët, përhapjen e gënjeshtrave për ta në internet, bërjen e komenteve të këqija në profilet e tyre në rrjetet sociale ose krijimin e një faqe interneti për të dëmtuar pamjen ose reputacionin e tyre.

Ngacmimi kibernetik është ngacmim ose kërcënime të përsëritura që zakonisht bëhen nga një shok klase ose bashkëmoshatar. Ngacmimi kryhet përmes postës elektronike, mesazheve të çastit ose faqeve të rrjeteve sociale si MySpace ose Facebook dhe është bërë rreziku numër një me të cilin përballen fëmijët në internet. Dhe anonimiteti i internetit e bën të lehtë për fëmijët që të përfshihen në sjellje kërcënuese, thotë Francie Alexander, drejtuesja kryesore akademike e Scholastic dhe bashkëautore e Internetit: Manuali për Fëmijë. “Është shumë më e lehtë të ngacmosh dikë kur askush nuk po e sheh”, thotë ajo.

Top 2: Grabitqarët kibernetikë

Sipas një studimi të bërë nga Qendra Kombëtare për Fëmijët e Zhdukur dhe të Shfrytëzuar, një në shtatë fëmijë ka marrë një kërkesë të padëshiruar seksuale. “Ne flasim me fëmijët tanë për rrezikun e huaj dhe ky është po aq i përhapur në botën virtuale”, thotë Alexander. “Kur fëmijët tuaj dalin për të luajtur, ju i pyetni se ku do të shkojnë dhe kush do të jetë atje. E njëjta gjë vlen edhe për aktivitetin e tyre në internet. Mos kini turp të jeni POS (prindi mbi supe).

Top 3: Faqet e rrjeteve sociale

Këto ditë, është praktikisht vetëvrasje sociale të mos kesh një faqe Instagram, MySpace, Facebook, Twitter ose Snapchat. Por ndërsa faqet e rrjeteve sociale u ofrojnë fëmijëve një sërë mundësish dhe mënyrash komunikimi, ata mund të mos e kuptojnë se ajo që postojnë sot (fotografi sugjeruese, tekste këngësh ose shumë informacione personale) mund t’i ndjekë përsëri. Ndryshe nga një letër, e cila mund të digjet ose copëtohet, ajo që shkruhet në ueb zgjat përgjithmonë.

Gjithashtu, të rriturit mund të pozojnë si fëmijë dhe të kontaktojnë lehtësisht me fëmijët në këto sajte nëse profilet e tyre janë publike. Alexander këshillon prindërit që të kenë një ndërgjegjësim të përgjithshëm për këto faqe (edhe nëse kjo do të thotë të krijojnë profilet e tyre), por të ndalojnë së injektuari veten në bisedat që fëmijët e tyre mund të kenë me miqtë e tyre. “Kur shoku i fëmijës suaj vjen në shtëpinë tuaj, ju e dini se kush janë ata, por nuk jeni në dhomën e tyre duke biseduar me të,” thotë ajo.

Top 4: Përmbajtje për të rritur

Siç e dimë të gjithë, interneti është i përmbytur me përmbajtje për të rritur. Dhe tani, edhe në faqet që fëmijët mund të dëshirojnë t’i vizitojnë, si p.sh. rrjetet sociale ose faqet e shkarkimit të videove, përmbajtjet për të rritur fshihen. Disa vende ndalojnë përmbajtjen për të rritur për të gjithë përdoruesit, ndërsa në shkollat ​​e SHBA-së, bibliotekat që marrin fonde federale janë të detyruara të bllokojnë qasjen në internet në një përmbajtje të tillë. Dhe ndërsa garancitë e Amendamentit të Parë kanë penguar përpjekjet e ligjvënësve për të vendosur ndalime për lloje të veçanta të përmbajtjes në internet, shumë prindër kundërshtojnë seksualitetin grafik, gjuhën e të rriturve dhe dhunën.

Top 5: Vjedhja e të dhënave

Vjedhja e të dhënave ndodh kur një mashtrues vjedh informacionin identifikues – emrat, adresat, të dhënat financiare – nga një viktimë që nuk dyshon dhe e shet informacionin ose e përdor atë për përfitime personale. Keyloggers mund të skicojnë adresat e e-mail dhe fjalëkalimet e përdoruesve të Uebit duke përdorur softuer që kap në mënyrë të fshehtë goditjet e tasteve që ata shtypin, për shembull.

Mashtrimet e phishing përdorin e-mail fals dhe faqe interneti që duken të ligjshme, por në fakt janë krijuar për të mashtruar përdoruesit për të zbuluar informacione personale dhe financiare. Kriminelët kompjuterikë më pas mund t’i përdorin të dhënat për të spiunuar ose shantazhuar përdoruesit, për të rrëmbyer llogaritë e tyre në internet (përfshirë llogaritë bankare), për të përhapur thashetheme ose për të vepruar nën identitetin e viktimës.

Shpresoj qe pasi ta keni lexuar te gjithe artikullin e mesiperm te keni kuptuar se cfare eshte interneti, cila eshte struktura e internetit, cili eshte perdorimi i internetit dhe cilat jane rreziqet qe na shfaqen kur perdorim internetin.